Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 27 kwietnia 2023 r.

Niniejsza informacja o prywatności dla Sc CTC Tradition und Markt SRL („Spółka„, „my”, nas” lub „nasz”,), opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać („przetwarzać”) Państwa informacje, gdy korzystają Państwo z naszych usług („Usługi”), np. gdy:

 • Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem https://traditionundmarkt.com lub inną naszą stronę internetową, która zawiera link do niniejszej informacji o prywatności
 • Współpracować z nami na inne powiązane sposoby, w tym w zakresie sprzedaży, marketingu lub wydarzeń

Pytania lub wątpliwości? Przeczytanie niniejszej informacji o prywatności pomoże Ci zrozumieć swoje prawa i wybory dotyczące prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, prosimy nie korzystać z naszych Usług. Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem office@traditionundmarkt.com.

STRESZCZENIE GŁÓWNYCH PUNKTÓW

Niniejsze podsumowanie zawiera kluczowe punkty naszej informacji o prywatności, ale więcej szczegółów na każdy z tych tematów można znaleźć, klikając link następujący po każdym kluczowym punkcie lub korzystając z naszego spisu treści poniżej, aby znaleźć poszukiwaną sekcję.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Podczas wizyty, korzystania lub poruszania się po naszych Usługach możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu interakcji z Sc CTC Tradition und Markt SRL i Usługami, dokonywanych wyborów oraz używanych produktów i funkcji.

Czy przetwarzamy jakieś wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy otrzymujemy jakieś informacje od osób trzecich? Nie otrzymujemy żadnych informacji od osób trzecich.

Jak przetwarzamy informacje o użytkowniku? Przetwarzamy informacje użytkownika w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z użytkownikiem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania prawa. Możemy również przetwarzać informacje o użytkowniku do innych celów za jego zgodą. Przetwarzamy informacje użytkownika tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważny powód prawny.

W jakich sytuacjach i z jakimi stronami udostępniamy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym osobom trzecim.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych? Stosujemy procesy i procedury organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Jednak żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i w niewłaściwy sposób gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować Twoich informacji.

Jakie są Twoje prawa? W zależności od miejsca geograficznego, w którym się znajdujesz, obowiązujące prawo dotyczące prywatności może oznaczać, że przysługują Ci pewne prawa dotyczące Twoich danych osobowych.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw? Najprostszym sposobem na wykonanie swoich praw jest wypełnienie naszego formularza wniosku dotyczącego podmiotu danych, dostępnego tutaj: https://traditionundmarkt.com, lub skontaktowanie się z nami. Rozpatrzymy i podejmiemy działania w związku z każdym wnioskiem zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co Sc CTC Tradition und Markt SRL robi z każdą zebraną przez nas informacją?

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Zbieramy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie przekazuje nam, gdy wyraża zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, gdy uczestniczy w działaniach w ramach Usług lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktuje.

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika. Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Usługami, wyborów dokonywanych przez użytkownika oraz produktów i funkcji, z których korzysta. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:

 • nazwy
 • adresy e-mail
 • numery telefonów

Informacje wrażliwe. Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.

Wszystkie dane osobowe, które nam podajesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach tych danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje – takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia – są gromadzone automatycznie, gdy użytkownik odwiedza nasze Usługi.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy użytkownik odwiedza, korzysta lub porusza się po Usługach. Informacje te nie ujawniają konkretnej tożsamości użytkownika (np. jego nazwiska lub danych kontaktowych), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i sposobie korzystania z Usług, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy użytkownik korzysta z naszych Usług, oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie: https://traditionundmarkt.com/pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie/.

Informacje, które zbieramy obejmują:

 • Dane dziennika i dane użytkowe. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery zbierają automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi z nami w interakcje, te dane dziennika mogą obejmować adres IP użytkownika, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki i ustawienia oraz informacje o jego aktywności w Usługach (takie jak znaczniki daty i godziny związane z korzystaniem z nich, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne podejmowane działania, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach w urządzeniu (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (zwane czasami „crash dumps”) i ustawienia sprzętu).
 • Dane urządzenia. Zbieramy dane o urządzeniu, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu używanym do korzystania z Usług. W zależności od używanego urządzenia, te dane o urządzeniu mogą zawierać takie informacje jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane o lokalizacji. Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji urządzenia użytkownika, które mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. Ilość gromadzonych przez nas informacji zależy od typu i ustawień urządzenia używanego przez użytkownika do korzystania z Usług. Możemy na przykład używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które mówią nam o aktualnej lokalizacji użytkownika (na podstawie jego adresu IP). Użytkownik może zrezygnować z zezwalania nam na gromadzenie tych informacji, odmawiając dostępu do nich lub wyłączając ustawienia lokalizacji w swoim urządzeniu. Jednak w przypadku rezygnacji użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy informacje o użytkowniku w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z użytkownikiem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania prawa. Możemy również przetwarzać informacje o użytkowniku do innych celów za jego zgodą.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, jak wchodzisz w interakcję z naszymi Usługami, w tym:

 • Aby dostarczyć i ułatwić dostarczenie usług użytkownikowi. Możemy przetwarzać informacje o użytkowniku w celu dostarczenia mu żądanej usługi.
 • Aby odpowiedzieć na zapytania użytkowników/oferować im wsparcie. Możemy przetwarzać informacje o użytkowniku, aby odpowiedzieć na jego zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy, jakie może mieć z żądaną usługą.
 • W celu ratowania lub ochrony żywotnych interesów jednostki. Możemy przetwarzać Twoje informacje, gdy jest to niezbędne do ratowania lub ochrony żywotnych interesów jednostki, np. w celu zapobiegania szkodom.

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ PRZY PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, jak np. za Twoją zgodą, aby przestrzegać przepisów prawa, aby świadczyć Ci usługi w celu zawarcia lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych, aby chronić Twoje prawa lub aby spełnić nasze uzasadnione interesy biznesowe.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) i brytyjskie GDPR wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy opierać się na następujących podstawach prawnych w celu przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Zgoda. Możemy przetwarzać Państwa dane, jeśli udzielili nam Państwo pozwolenia (tj. zgody) na wykorzystanie Państwa danych osobowych w określonym celu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.
 • Wykonanie umowy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy uznamy, że jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, w tym do świadczenia naszych Usług lub na Twoje żądanie przed zawarciem z Tobą umowy.
 • Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać informacje o użytkowniku, jeśli uważamy, że jest to niezbędne do spełnienia naszych zobowiązań prawnych, takich jak współpraca z organem ścigania lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnienie informacji o użytkowniku jako dowodu w postępowaniu sądowym, w którym bierzemy udział.
 • Istotne interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, takich jak sytuacje związane z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym osobom trzecim.

Możemy potrzebować udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać informacje o użytkowniku w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.

5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji o użytkowniku.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, jak wykorzystujemy takie technologie i jak można odmówić przyjęcia niektórych plików cookie, znajdują się w naszym Powiadomieniu o plikach cookie: https://traditionundmarkt.com/pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie/.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak podatki, księgowość lub inne wymogi prawne). Żaden cel określony w niniejszej informacji nie będzie wymagał od nas przechowywania Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż 1 rok.

Gdy nie będziemy mieli bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej, aby przetwarzać Państwa dane osobowe, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Państwa dane osobowe były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Państwa dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

7. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

W skrócie: Staramy się chronić Państwa dane osobowe poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i starań o zabezpieczenie informacji użytkownika, żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować informacji użytkownika. Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, przesyłanie danych osobowych do i z naszych Usług odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Usług wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH?

Krótko mówiąc: Nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie prowadzimy marketingu wśród nich.

Nie zabiegamy świadomie o dane ani nie prowadzimy marketingu wśród dzieci poniżej 18 roku życia. Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat lub że jest rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej i wyraża zgodę na korzystanie z Usług przez taką osobę niepełnoletnią. Jeśli dowiemy się, że zgromadzono dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione działania w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem office@traditionundmarkt.com.

9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Wielka Brytania (UK), użytkownik ma prawa, które umożliwiają mu większy dostęp do swoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić, zmienić lub zlikwidować swoje konto.

W niektórych regionach (takich jak EOG i Wielka Brytania) użytkownik ma pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz (iv) w stosownych przypadkach, przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach mogą Państwo mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo złożyć takie żądanie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?” poniżej.

Rozpatrzymy i podejmiemy działania w związku z każdym wnioskiem zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli znajdujesz się na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli znajdują się Państwo w Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Wycofanie zgody: Jeśli opieramy się na Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEJ INFORMACJI?” poniżej.

Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem ani na przetwarzanie danych osobowych dokonywane na podstawie zgodnych z prawem podstaw przetwarzania innych niż zgoda.

Rezygnacja z komunikacji marketingowej i promocyjnej: W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z naszej komunikacji marketingowej i promocyjnej, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail, odpowiadając „STOP” lub „UNSUBSCRIBE” na wysyłane przez nas wiadomości SMS lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych w części „JAK MOŻNA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEJ INFORMACJI?” poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z list marketingowych. Możemy jednak nadal komunikować się z użytkownikiem – na przykład w celu wysyłania wiadomości związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z konta użytkownika, odpowiadania na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach nie marketingowych.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, możesz zazwyczaj wybrać ustawienie przeglądarki, aby usunąć pliki cookie i odrzucić pliki cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Aby zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, stosowanej przez reklamodawców w naszych Usługach, odwiedź stronę https://www.aboutads.info/choices/. Więcej informacji można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie: https://traditionundmarkt.com/pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie/.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących prawa do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres office@traditionundmarkt.com.

10. URZĄDZENIA STERUJĄCE DLA FUNKCJI „NIEŚLEDZENIE

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne posiadają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”), które można aktywować w celu zasygnalizowania swoich preferencji w zakresie ochrony prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych na temat swojej aktywności w sieci. Na tym etapie nie został ukończony żaden jednolity standard technologiczny dotyczący rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym nie reagujemy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o rezygnacji z bycia śledzonym w Internecie. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard dotyczący śledzenia w Internecie, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy Państwa o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o prywatności.

11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych.

Kalifornijski kodeks cywilny, sekcja 1798.83, znany również jako prawo „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na zwrócenie się do nas i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy stronom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego, oraz nazw i adresów wszystkich stron trzecich, z którymi udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taki wniosek, prosimy o złożenie go na piśmie do nas, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, mieszka w Kalifornii i ma zarejestrowane konto w Usługach, ma prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie zamieszcza w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej, i podaj adres e-mail powiązany ze swoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane nie były publicznie prezentowane w Usługach, ale należy pamiętać, że dane te mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. z kopii zapasowych itp.).

Informacja o ochronie prywatności CCPA

Kalifornijski kodeks przepisów definiuje „mieszkańca” jako:

(1) każda osoba, która przebywa w stanie Kalifornia w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy oraz

(2) każda osoba fizyczna zamieszkała w stanie Kalifornia, która przebywa poza stanem Kalifornia w celach tymczasowych lub przejściowych

Wszystkie pozostałe osoby fizyczne określa się jako „nierezydentów”.

Jeśli ta definicja „rezydenta” ma zastosowanie do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy?

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:

KategoriaPrzykładyZebrane
A. IdentyfikatoryDane kontaktowe, takie jak prawdziwe nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer telefonu lub numer telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa kontaNIE
B. Kategorie informacji osobowych wymienione w kalifornijskim statucie dotyczącym rejestrów klientówImię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansoweNIE
C. Chronione cechy klasyfikacyjne zgodnie z prawem kalifornijskim lub federalnymPłeć i data urodzeniaNIE
D. Informacje handloweInformacje o transakcjach, historia zakupów, szczegóły finansowe i informacje o płatnościachNIE
E. Informacje biometryczneOdciski palców i odciski głosoweNIE
F. Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieciHistoria przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań oraz interakcje z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamamiNIE
G. Dane geolokalizacyjneLokalizacja urządzeniaNIE
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobneObrazy i nagrania audio, wideo lub rozmowy telefoniczne tworzone w związku z naszą działalnością gospodarcząNIE
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniemBiznesowe dane kontaktowe w celu zapewnienia Państwu naszych Usług na poziomie biznesowym lub stanowisko, historia pracy i kwalifikacje zawodowe, jeśli ubiegają się Państwo o pracę u nasNIE
J. Informacje o edukacjiAkta uczniów i informacje o nichNIE
K. Wnioskowanie na podstawie innych danych osobowychwnioskowanie na podstawie dowolnych zgromadzonych danych osobowych wymienionych powyżej w celu stworzenia profilu lub podsumowania dotyczącego np. preferencji i cech danej osobyNIE

Możemy również zbierać inne dane osobowe poza tymi kategoriami poprzez przypadki, w których użytkownik wchodzi z nami w interakcję osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:

 • Uzyskanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
 • Udział w ankietach lub konkursach dla klientów; oraz
 • Ułatwienie w świadczeniu naszych Usług i odpowiadanie na Państwa zapytania.

Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o prywatności oraz w naszej informacji o plikach cookie: https://traditionundmarkt.com/pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie/.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem office@traditionundmarkt.com, odwiedzając stronę https://traditionundmarkt.com lub odwołując się do danych kontaktowych znajdujących się na dole tego dokumentu.

W przypadku korzystania z usług upoważnionego przedstawiciela w celu skorzystania z prawa do rezygnacji możemy odrzucić wniosek, jeżeli upoważniony przedstawiciel nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w Państwa imieniu.

Czy Twoje dane zostaną udostępnione komuś innemu?

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika naszym dostawcom usług na podstawie pisemnej umowy zawartej między nami a każdym dostawcą usług. Każdy dostawca usług jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu.

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do własnych celów biznesowych, takich jak podejmowanie wewnętrznych badań w celu rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.

Sc CTC Tradition und Markt SRL SRL w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy nie ujawnił ani nie sprzedał osobom trzecim żadnych danych osobowych w celach biznesowych lub handlowych. Sc CTC Tradition und Markt SRL SRL nie sprzeda w przyszłości danych osobowych należących do odwiedzających stronę internetową, użytkowników i innych konsumentów.

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Prawo do żądania usunięcia danych – Wniosek o usunięcie

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie swoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych prawem, takich jak (ale nie tylko) korzystanie przez innego konsumenta z prawa do swobodnego wypowiadania się, nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub wszelkie przetwarzanie, które może być wymagane w celu ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem.

Prawo do informacji – żądanie wiedzy

W zależności od okoliczności, masz prawo wiedzieć:

 • czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które zbieramy;
 • cele, do których wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
 • czy sprzedajemy Państwa dane osobowe osobom trzecim;
 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celu biznesowym;
 • kategorie osób trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz
 • cel biznesowy lub handlowy zbierania lub sprzedaży danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania lub usuwania informacji o konsumentach, które są pozbawione tożsamości w odpowiedzi na żądanie konsumenta lub do ponownej identyfikacji danych indywidualnych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

Prawo do niedyskryminacji przy wykonywaniu praw konsumenta do prywatności

Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz z prawa do prywatności.

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu Państwa prośby będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamość, aby ustalić, czy są Państwo tą samą osobą, o której posiadamy informacje w naszym systemie. Takie działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia o podanie informacji, abyśmy mogli je dopasować do informacji, które zostały nam wcześniej przekazane. Na przykład, w zależności od rodzaju złożonego wniosku, możemy poprosić o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez Państwa informacje do informacji, które już posiadamy w pliku, lub możemy skontaktować się z Państwem za pośrednictwem metody komunikacji (np. telefonu lub poczty elektronicznej), którą wcześniej Państwo nam podali. Możemy również korzystać z innych metod weryfikacji, jeśli wymagają tego okoliczności.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości lub upoważnienia do złożenia wniosku. W miarę możliwości będziemy unikać żądania od Państwa dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Państwa tożsamości na podstawie informacji już przez nas przechowywanych, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Państwa tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Takie dodatkowo dostarczone informacje zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu weryfikacji użytkownika.

Inne prawa do prywatności

 • Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Możesz zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub już nieistotne, lub poprosić o ograniczenie przetwarzania informacji.
 • Mogą Państwo wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w Państwa imieniu na mocy ustawy CCPA. Możemy odrzucić wniosek od upoważnionego agenta, który nie przedstawi dowodu na to, że został ważnie upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z ustawą CCPA.
 • Użytkownik może zażądać rezygnacji z przyszłej sprzedaży swoich danych osobowych osobom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację, będziemy działać na wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż piętnaście (15) dni od daty złożenia wniosku.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem office@traditionundmarkt.com, odwiedzając stronę https://traditionundmarkt.com lub powołując się na dane kontaktowe znajdujące się na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

12. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować to powiadomienie w miarę potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona przez zaktualizowaną datę „Zrewidowana”, a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać od momentu jej udostępnienia. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy powiadomić o tym użytkownika poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak chronimy Państwa dane.

13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO POWIADOMIENIA?

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej informacji można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (DPO), Cosminem Campeanem, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem office@traditionundmarkt.com, telefonicznie pod numerem +40 744 399 487 lub pocztą na adres:

Sc CTC Tradition und Markt SRL SRL
Com. Ciugud Sat. Teleac str. Nicolae Giosan Nr.126
Alba
Rumunia

14. JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE OD CIEBIE ZBIERAMY?

W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju, użytkownik może mieć prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które zbieramy od niego, zmiany tych informacji lub ich usunięcia. Aby poprosić o przegląd, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, należy odwiedzić stronę: https://traditionundmarkt.com.

Scroll to Top